Dokumendid

Juhatuse koosoleku protokoll 18.11.2021 nr 117

Juhatuse koosoleku päevakord 04.10.2021 nr 116

Juhatuse koosoleku päevakord 09.09.2021 nr 115

Juhatuse koosoleku protokoll 16.06.2021 nr 114

Juhatuse koosoleku päevakord 26.05.2021 nr 113

Juhatuse koosoleku päevakord 06.05.2021 nr 112

Juhatuse koosoleku päevakord 23.03.2021 nr 111

Juhatuse koosoleku päevakord 01.02.2021 nr 110

Juhatuse koosoleku päevakord 16.12.2021 nr 109

Juhatuse koosoleku päevakava 24.11.2020 nr 108

Juhatuse koosoleku päevakava 04.11.2020 nr 107

Juhatuse koosoleku päevakava 28.10.2020 nr 106

Juhatuse koosoleku päevakava 26.10.2020 nr 105

Juhatuse koosoleku päevakava 05.10.2020 nr 104

Juhatuse koosoleku päevakava 22.09.2020 nr 103

Juhatuse koosoleku päevakava 24.08.2020 nr 102

Juhatuse koosoleku päevakava 29.06.2020 nr 101

Juhatuse koosoleku päevakava 12.05.2020 nr 100

Juhatuse koosolekul päevakava 13.04.2020 nr 99

Juhatuse koosoleku päevakava 12.03.2020 nr 98

Juhatuse koosoleku päevakava 21.01.2020 nr 97

Juhatuse koosoleku päevakava 27.12.2019 nr 96

Juhatuse koosoleku päevakava 14.11.2019 nr 95

Juhatuse koosoleku päevakava 16.10.2019 nr 94

Juhatuse koosoleku päevakava 26.08.2019 nr 93

Juhatuse koosoleku päevakava 05.06.2019 nr 92

Juhatuse koosoleku päevakava 02.05.2019 nr 91

Juhatuse koosoleku päevakava 28.03.2019 nr 90

Juhatuse koosoleku päevakava nr 89 06.02.2019

Juhatuse koosoleku päevakava nr 88 11.01.2019

Juhatuse koosoleku päevakava nr 87  03.12.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 86 08.11.2018

juhatuse koosoleku päevakava nr 85 ​15.10.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 84 07.09.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 83 ​30.08.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 82 13.08.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 81 10.07.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 80 01.06.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 78 03.05.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 77 11.04.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 76 06.03.2018

Juhatuse koosoleku päevakava nr 75 20.02.2018

Juhatuse koosoleku protokoll nr 74 15.01.2018

Juhatuse koosoleku protokoll nr 73 04.01.2018

Juhatuse koosoleku protokoll nr 72 12.12.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 71 10.11.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 70 27.09.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 69 24.08.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 68 09.08.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 67 24.05.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 66 04.05.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 65 24.04.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 64 12.04.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 63 17.03.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 62 07.02.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 61 27.12.2017

Juhatuse koosoleku protokoll nr 60 15.11.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 59 22.09.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 58 31.08.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 57 01.08.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 56 04.07.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 55 22.06.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 54 23.05.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 53 11.04.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 52 15.03.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 51 25.01.2016

Juhatuse koosoleku protokoll nr 50 13.01.2016

*Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 koostamine (2013)

MTÜ Virumaa Koostöökogu taotleb ajavahemikus  29.10-12.11.2014  Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ametilt Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetust strateegia ettevalmistamiseks.

Virumaa Koostöökogu strateegia koostamist alustas Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning täiendused ja lõpliku versiooni koostas Cumulus Consulting OÜ

2021 alustas Virumaa Koostöökogu strateegia muudatust seoses üleminekuperioodi ning taasterahastuse eelarve eraldamise tõttu.

VIKO strateegia parandustega (28.06.2021)

VIKO strateegia puhas (28.06.2021)

MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia uuendamisega seotud tegevused

SWOT

VIKO erisuse põhjendus CUMULUS CONSULTING

virumaa_syda_200x200mm CUMULUS CONSULTING

Virumaa Koostöökogu strateegiakaart CUMULUS COSULTING

Virumaa Koostöökogu strateegia aastateks 2015-2023 kinnitatud 03.11.2015 üldkoosolekul

* Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 vahehindamine (2017)

Strateegia vahehindamine13.09.2017_memo.pdf

* Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 muutmine (2019)

VIKO küsitlus_kokkuvõte

VIKO strateegiaseminar memo 07.03.2019

Juhatuse ja tegevmeeskonna koosoleku slaidid 05.04.2019

05.04.2019 koosoleku memo

Virumaa Koostöökogu strateegia koos muudatustega07.05.2019

Virumaa Koostöökogu strateegia puhas versioon 07.05.2019

Kõik ettepanekud on oodatud kuni 23.05.2019-ni.