Organisatsioonist

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU on 01. juunil 2006.a Aseri, Lüganuse, Maidla, Rägavere ja Sonda valdade ning Püssi linna ja nendes omavalitsustes asuvate ettevõtjate ning mittetulundusühingute poolt asutatud mittetulundusühing.

2013 oktoobris ühinesid Lüganuse ja Maidla vald ning Püssi linn. Uue omavalitsuse nimeks sai Lüganuse vald. Alates jaanuarist 2015 ühines MTÜ Virumaa Koostöökoguga Kohtla vald. Toona kuulusid MTÜ Virumaa Koostöökogusse 5 omavalitsust need on Sonda, Aseri, Lüganuse, Kohtla ja Rägavere vald.

Seoses haldusreformiga kuulusid Virumaa Koostöökogusse alates 01.01.2018 Lüganuse vald ( endise Sonda valla territoorium, endise Lüganuse valla territoorium, kuid v.a endise Kiviõli linna osa), Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium), Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium) ja Toila vald (endise Kohtla valla territoorium).

11.01.2019 seisuga kuulusid Virumaa Koostöökogu koosseisu Lüganuse vald (v.a endise Kiviõli linna osa), Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium) ja Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium).

20.06.2022 seisuga kuulub Virumaa Koostöökogu koosseisu terve Lüganuse vald, Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium) ja Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium).

MTÜ Virumaa Koostöökogu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine  tuginedes kolme sektori partnerlusele. Koostöökogul on 54 liiget nendest 3 omavalitsust, 23 MTÜ/SA ning 28 ettevõtjat.

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogramm. Programmi eesmärk on edendada elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö. Tegevusi viiakse ellu kogukonna juhtimisel ning arengustrateegia alusel, mille on välja töötanud kohalik tegevusrühm (KTR). KTRi liikmed on piirkonna ettevõtjad, MTÜd, kohalikud omavalitsused jne. Strateegiate väljatöötamine ja elluviimine toimub alt-üles põhimõttel, misläbi on otsused ja tegevused kohaliku kogukonna suunata.

Kohalik lähenemine võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Üle Eesti tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusrühma, kes on koostanud kohaliku arengustrateegia ning sinna kuuluvad toetused. Enda piirkonna tegevusrühma saad kindlaks teha lehe all „Abiks taotlejale“ peatükis olevast failist „LEADER KTRide tegevuspiirkonnad“. Täpsemat infot piirkonna toetuste kohta jagab kohalik tegevusrühm oma veebilehel.

LEADER 2023-2027 toetusprogrammi eelarve on üle 66 miljoni euro. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 47 miljoni euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastusena peaaegu 12 miljonit eurot. Lisaks rahastab Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) programmi umbes 7 miljoni euroga, millest Eesti riigi kaasrahastus on 30%.

 • 2006

  Algus

  MTÜ Virumaa Koostöökogu asutati 01.06.2006

 • 2007

  Koduleht

  loodi koduleht www.viko.ee

 • 2008

  Tegevusgrupi strateegia

  Maaeluministeerium kinnitas tegevusgrupi esimese strateegia 03.11.2008

 • 2009

  I Taotlusvoor

  Toimus esimene Leader meetme taotlusvoor

 • 2010

  Projektispetsialist

  Võeti tööle projektispetsialist; alustati rahvusvahelist koostööd Ungari tegevusgrupiga

 • 2011

  Viru Toit

  Käivitati kohaliku toidu koostööprojekt VIRU TOIT; alustai turismi teemade arendamisega piirkonnas

 • 2012

  Ungari tegevusgrupp

  Teise rahvusvahelise koostöölepingu sõlmimine Ungari tegevusgrupiga.

 • 2013

  Virumaa Süda

  Turismipiirkonna „Virumaa süda“ logokonkurss; Virumaa Koostöökogu astus sotsiaalmeediasse (FB)

 • 2014

  Virumaa Toidu parimad

  Algas koostööprojekti tunnustusüritus „Viru Toidu parimad“

 • 2015

  Toila vald

  Endine Kohtla vald (praegune Toila vald) astus MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmeks

 • 2016

  Strateegia

  MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia aastateks 2015-2023 kinnitati Maaeluministeeriumi poolt. Paremuselt 4 strateegia 26-st!!

 • 2017

  Nuored Seprad

  Algas rahvusvaheline koostööprojekt „Noured Seprad-Noored sõbrad“

 • 2018

  Virumaasuda.ee

  turismipiirkonna koduleht www.virumaasuda.ee sai uuenduskuuri. Valmis esimene turismiklipp Virumaa Südames

 • 2019

  Ettevõtjate hommik

  Rahvusvahelise koostööprojektiga alustati piirkonnas ettevõtjate hommikutega, mille eesmärgiks on omavaheline tutvumine ja koostöö suurendamine

 • 2020

  Konverents "Elu rikkusest maal"

  Konverents koondas piirkonna tegijaid ettevõtlusmaastikul, kes tutvustasid oma tegevusi maal; toimus paneel arutelu; küsitlus ja konverentsi sai ka otseülekandes jälgida.

 • 2021

  Tule maailmamuutjaks!

  Sotsiaalse ettevõtlikkuse suvelaager noortele, Mõedakul.

 • 2022

  Leader lugude kogumik

  Valmis Leader lugude artiklite kogumik " Ega see teil mingi arvamusfestival ole".

 • 2023

  Valmis Virumaa Koostöökogu piirkonna ühisstrateegia 2023-2030

  VIKO on valmis alustama uut programmperioodi

 • 2024

  Multifondid

  Esmakordselt jagatakse tegevusrühmades lisaks Leader meetmele ka Sotsiaalfondi (ESF) kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodil (CLLD)

Virumaa Koostöökogu piirkonnas tegutsevad turismiteenuse pakkujad on koondunud ühtsesse võrgustikku, kes kutsuvad tegevuspiirkonda nimega Virumaa Süda. Koos saame olla paremad, toetades üksteise tegemisi ja pakkudes külastajatele mõnusat puhkust läbi erinevate tegevuste.

virumaasuda.ee

Soovid saada rohkem infot LEADER meetmest?