Organisatsioonist

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU on 01. juunil 2006.a Aseri, Lüganuse, Maidla, Rägavere ja Sonda valdade ning Püssi linna ja nendes omavalitsustes asuvate ettevõtjate ning mittetulundusühingute poolt asutatud mittetulundusühing.

2013 oktoobris ühinesid Lüganuse ja Maidla vald ning Püssi linn. Uue omavalitsuse nimeks sai Lüganuse vald. Alates jaanuarist 2015 ühines MTÜ Virumaa Koostöökoguga Kohtla vald. Käesoleval hetkel kuulub MTÜ Virumaa Koostöökogusse 5 omavalitsust need on Sonda, Aseri, Lüganuse, Kohtla ja Rägavere vald.

Seoses haldusreformiga kuuluvad Virumaa Koostöökogusse alates 01.01.2018 Lüganuse vald ( endise Sonda valla territoorium, endise Lüganuse valla territoorium, kuid v.a endise Kiviõli linna osa), Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium), Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium) ja Toila vald (endise Kohtla valla territoorium).

11.01.2019 seisuga kuulub Virumaa Koostöökogu koosseisu Lüganuse vald (v.a endise Kiviõli linna osa), Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium) ja Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium).

20.06.2022 seisuga kuulub Virumaa Koostöökogu koosseisu terve Lüganuse vald, Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium) ja Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium).

MTÜ Virumaa Koostöökogu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine  tuginedes kolme sektori partnerlusele. Koostöökogul on 55 liiget nendest 3 omavalitsust, 22 MTÜ/SA ning 30 ettevõtjat.

Leader-meetme eesmärk Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa  Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest  kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaks määramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

 • 2006

  Algus

  MTÜ Virumaa Koostöökogu asutati 01.06.2006

 • 2007

  Koduleht

  loodi koduleht www.viko.ee

 • 2008

  Tegevusgrupi strateegia

  Maaeluministeerium kinnitas tegevusgrupi esimese strateegia 03.11.2008

 • 2009

  I Taotlusvoor

  Toimus esimene Leader meetme taotlusvoor

 • 2010

  Projektispetsialist

  Võeti tööle projektispetsialist; alustati rahvusvahelist koostööd Ungari tegevusgrupiga

 • 2011

  Viru Toit

  Käivitati kohaliku toidu koostööprojekt VIRU TOIT; alustai turismi teemade arendamisega piirkonnas

 • 2012

  Ungari tegevusgrupp

  Teise rahvusvahelise koostöölepingu sõlmimine Ungari tegevusgrupiga.

 • 2013

  Virumaa Süda

  Turismipiirkonna „Virumaa süda“ logokonkurss; Virumaa Koostöökogu astus sotsiaalmeediasse (FB)

 • 2014

  Virumaa Toidu parimad

  Algas koostööprojekti tunnustusüritus „Viru Toidu parimad“

 • 2015

  Toila vald

  Endine Kohtla vald (praegune Toila vald) astus MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmeks

 • 2016

  Strateegia

  MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia aastateks 2015-2023 kinnitati Maaeluministeeriumi poolt. Paremuselt 4 strateegia 26-st!!

 • 2017

  Nuored Seprad

  Algas rahvusvaheline koostööprojekt „Noured Seprad-Noored sõbrad“

 • 2018

  Virumaasuda.ee

  turismipiirkonna koduleht www.virumaasuda.ee sai uuenduskuuri. Valmis esimene turismiklipp Virumaa Südames

Virumaa Koostöökogu piirkonnas Virumaa Südames tegutsevad turismiteenuse pakkujad on koondunud ühtsesse võrgustikku SüdameTee. Koos saame olla paremad, toetades üksteise tegemisi ja pakkudes külastajatele mõnusat puhkust läbi erinevate tegevuste.

virumaasuda.ee

Soovid saada rohkem infot LEADER meetmest?