Komisjonid

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul. Töörühm juhindub oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud töökorrast. Avaliku sektori esindatus töörühmas peab jääma alla 50%. Töörühma liikmed valitakse kuni kolmeks aastaks. Töörühma valimistega peab tagama, et vahetuvad vähemalt 1/3 töörühma liikmetest. Igas töörühmas on põhiliikmeid minimaalselt 3, maksimaalselt 7, lisaks valitakse 2 asendusliiget. Iga taotlusvooru hindamise eel selguvad põhi- ja asendusliikmed vastavalt hindajate seotuste, võimaluste näol.

Hindamise töörühma koosseis on kinnitatud 15.03.2024 üldkoosoleku otsusega nr 1.

Hiljemalt 15.03.2028 peab 1/3 liikmetest vahetuma

Töörühm 1: Meede 1 ettevõtlus ja meede 3 keskkond, energia ja uuendused

1 Evelin Saarmets MTÜ Assamait 93299
2 Janner Eskor SKW Eesti OÜ 25991
3 Raigo Rebane MTÜ Miila Hiiemäe 94992
4 Hannes Lumiste Nordost Partner OÜ 42991
5 Enno Saarmets FIE Enno Saarmets 85411
6 Terje Rattur Tertur OÜ 55202
7 Anne Jõesaar Ragn-Sells AS 38111
8 Katrin Parve Janapa OÜ 69202
9 Gustav Saar Vinni Vallavalitsus 84114

Töörühm 2: Meede 2 kogukonnad ja elukeskkonnad

1 Kristel Kütt MTÜ Voorepera külaselts 94992
2 Krisli Kaldaru MTÜ Püssi Linna Selts 94992
3 Signe Viilop Integrtasiooni SA, Narva eesti keele maja (NEKM) 94994
4 Evi Torm MTÜ Mõedaku 93199
5 Lembit Talli Viru-Nigula vallavalitsus 84114
6 Virgo Koppel Vinni vallavalitsus 84114
7 Gerli Kokk Julge Juuli OÜ 90011
8 Katrin Parve Janapa OÜ 69202
9 Riia Tallerman MTÜ SilKar 90031

Töörühm 3: Sotsiaalne heaolu

1 Krisli Kaldaru MTÜ HooliMe 85529
2 Signe Viilop Integratsiooni SA, Narva eesti keele maja (NEKM) 94994
3 Keit Lipp  Sotsiaalkindlustusamet 84301
4 Anne Kalamäe Lüganuse Küla Selts 94992
5 Evi Torm MTÜ Mõedaku 93199
6 Kairit Kaaleste Viru-Nigula vald 84114

Katrin Parve

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

Liikmed valitud 25.05.2023 üldkoosoleku otsusega 5 aastaks (kuni 25.02.2028).

  1. Andrea Eiche
  2. Kaja Kreisman
  3. Valdek Haugas
  4. Eve Ojala- Bakradze
  5. Rauno Võrno
  6. Sigrid Välbe
  7. Gerri Alamets

Seirekomisjon on kinnitatud 15.03.2024 üldkoosoleku otsusega