Komisjonid

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul. Töörühm juhindub oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud töökorrast. Avaliku sektori esindatus töörühmas peab jääma alla 50%. Töörühma liikmed valitakse kuni kolmeks aastaks. Töörühma valimistega peab tagama, et vahetuvad vähemalt 1/3 töörühma liikmetest. Igas töörühmas on põhiliikmeid minimaalselt 3, maksimaalselt 7, lisaks valitakse 2 asendusliiget, keda kaasatakse kui põhiliikmeid jääb puudu.

Hindamise töörühma koosseis on kinnitatud 15.03.2024 üldkoosoleku otsusega nr 1.

Hiljemalt __________ peab 1/3 liikmetest vahetuma

KOV MTÜ EV Asendusliige    

Katrin Parve

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

Liikmed valitud 25.05.2023 üldkoosoleku otsusega 5 aastaks (kuni 25.02.2028).

Ott Penek

Valdek Haugas

Kristel Lahe

Janner Eskor

Hardi Murula

Anne Kalamäe

Leelo Strauch

Seirekomisjon on kinnitatud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega