Leader meede

MTÜ Virumaa Koostöökogul on heameel, et soovid Leader programmi abil midagi fantastilist ja innovatiivset ettevõtta maapiirkonnas. Selleks, et teada saada, kas sinu idee sobib meie meetmetega, võta julgelt ühendust Virumaa Koostöökogu kontoriga, koos leiame parima viisi, kuidas sinu unistus elluviia. Pane tähele, et sa ei jääks oma taotlusega hiljaks, kui Virumaa Koostöökogul on projektitaotluste vastuvõtmine siis sellel ajal enam nõustamist ja projektide täiendamist ei toimu.

Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA  hindab  kohaliku tegevusgrupi töörühm projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. Kohalik tegevusgrupp võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. Kohalik tegevusgrupp edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab kohalik tegevusgrupp PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.

leader