Virumaa Koostöökogu koostööprojektid

1. MTÜ Virumaa Koostöökogul on käsil rahvusvaheline koostööprojekt “Noured seprad-noored sõbrad” Projekt kestab aastatel 2017-2019. Rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartneriks on Soome leader tegevusgrupp SEPRA ja partneriks on ka MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing. Projekti suurem eesmärk on korraldada aastate jooksul rahvusvahelisi lastelaagreid. Teha väljasõite, õppepäevi partnerite juurde. Siduda tegevused kalanduse, mere, keskkonna ja kultuuri teemadega. Aidata kaasa piiriülese suurürituse “Sõbralaat” korraldamisesse. Projekti makumus VIKO-le on 33 000 eurot (3 aastat tegevusi) LÕPETATUD

 

2.Eesti sisene koostööprojekt “Pealinnast Piirilinna” kestab 2017-2020. Tegemist on 5 leader tegevusgrupi ja 1 Kala Leader tegevusgrupi vahelise koostööprojektiga. Projekti peaeesmärgiks on põhjaranniku kui turismiobjekti turundamine läbi erinevate tegevuste. Projekti juhtpartner on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing. Projekti maksmus VIKO-le 25 000 eurot (3 aastat tegevusi). Projekti pikendati 2021 lõpuni. LÕPETATUD

www.pealinnastpiirilinna.ee

Pealinnast Piirilinna voldi eesti keeles

Pealinnast Piirilinna voldik inglise keeles

Pealinnast Piirilinna voldik vene keeles

Pealinnast Piirilinna voldik läti keeles

 

3.Eesti sisene koostööprojekt “Ettevõtjate võrgustumine” viiakse ellu 2018-2020. Projekti partnerid on MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu. Projekt on suunatud ettevõtlusele. Projekti raames viiakse ellu mintmeid koolitusi ja õppepäevi ettevõtjatele ning tehakse ühiseid väljasõite ettevõtjate juurde, et tutvuda üksteise tegemistega. Suurim õppekäik on 2-l tegevusgrupil ühiselt Horvaatiasse. Mõlemast tegevusgrupist osaleb 20 ettevõtjat. Horvaatia õppereisi elluviimiseks teevad Leader tegevusgrupi e-riigihangete registris ühishanke õppereisi teostamiseks. Projekti planeeritud maksumus on 27 450 eurot (VIKO) ja 25 000 (KIKO). LÕPETATUD

Konverents “Elu rikkusest maal” 20.11.2020

Konverentsi küsitluse vastused

Konverentsil osaleja Antti Roose,kirjutas Postimehe vahelehte arvamus/fookus rubriiki järelkaja maal elamise võimalikkusest.

Elu -ja karjääripööre pealinnast tagasi kodukanti. Enel ja Kert Kärbo, BePersonal ja Taker Trailers OÜ

Tootmise laiendamisel on kahjuks piirid ees. Innar Marmor, Purtse Pruulikoda OÜ

Kapitalil on rahvuse kõrval ka kodukoht. Hannes Prits, Trogar OÜ

 

4.MTÜ Virumaa Koostöökogu rahvusvaheline Koostööprojekt “Häid näiteid Ungarist ja Eestist” viiakse ellu 2018-2021. Projektitegevused viiakse ellu Leader MTÜ Virumaa Koostöökogu ja Leader Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület piirkonnas. Projekt on suunatud ettevõtjatele, kes saavad tutvuda nii Ungari kui ka Eesti erinevate Leader projektinäidetega. Projekt hõlmab õppereise, erinevate messide külastusi, noorte ettevõtlike tegevuste toetaist, koolitusi. Projekti planeeritav maksumus on 83 345,5 eurot ja VIKO toetus 59 377,50 eurot ja Ungari osa 23 968 eurot. LÕPETATUD

 

5. Eesti sisene koostööprojekt “Viru Leader koostöö tugevdamine”. viiakse ellu 2020-2022. Koostööprojekti juhtpartner on  MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK),  partnerid MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (KIKO),  MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO), MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ PAIK.  Projekti eesmärgiks on Virumaa Leader tegevusgruppide omavahelise koostöö tugevdamine läbi erinevate tegevuste. Alaeesmärgid – muuta Viru võrgustik tugevamaks; arendada Virumaale tugev ja motiveeritud Leader võrgustik, kes on saanud uusi teadmisi ja innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks; analüüsida ja arutleda ühiselt Virumaa tegevusgruppide strateegiate ja nende elluviimise ning tulemuste üle perioodi lõpus. Projekti maksumus 184 596 eurot ja VIKO osa 34 080 eurot. LÕPETATUD

6.Eesti siseriiklik koostööprojekt “Arukad külad” 2021-2022

  • Partnerid (13 tegevusgruppi): Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu-Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu
  • Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik, Euroopa maaeluvõrgustik (kinnitamisel)

Projekti tegevused:

Temaatilised koolituspäevad strateegia koostamiseks

  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused jne);
  • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022 kevadeks);
  • Piloottegevuste elluviimine – iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse mahus vähemalt 5000€. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal;
  • Mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale;
  • Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;
  • Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega. LÕPETATUD

13.09.2021 seminar Jänedal

20.-21.10.2021 zoom seminar “Arukas küla”

26.11 ja 10.12.2021 zoom seminar “Arukas küla”

28.06.2022 Seminar Jõgevamaal

19.07.2022 Kohtumised jõgevamaal

3.-6.10.2022 Taani õppereisi programm

3.-6.10.2022 Austria õppereisi programm

06.12.2022 Arukad külad lõpuseminar

15.05.2023 Kääpa päevakava

Koostööprojekti kokkuvõttev video Arukate külade arenguprogrammist

Piloottegevuse hange – Purtse küla mainefilm ja fotopank 22.08.22

Purtse küla mainefilm

7. Koostööprojekt “Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“

Koostööprojekti partnerid on: juhtpartner Pärnu Lahe Partnerluskogu MTÜ, MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda ja Virumaa Koostöökogu MTÜ

Koostööprojekti kogumaksumus on 67834.01 eurot sellest MTÜ Virumaa Koostöökogu eelarve on 22583.94 eurot.

Projekti eesmärk: Töötada välja neli enam levinud ventilatsiooni, elektri- ja soojusenergia tootmisetarbimine kombineeritud lahenduse tüüpskeemi ning tutvustada erinevates piirkondades nende
kasutamise võimalusi.

*Müncheni messi külastust korraldab (pakkumised) Jõgevamaa Koostöökogu

8. Koostööprojekt ” Rohelised kogukonnad” 2023-2024

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ PAIK ja MTÜ Virumaa Koostöökogu

Koostööprojekti kogumaksumus on 89 888 eurot, millest Virumaa Koostöökogu eelarve on 33 000 eurot, sellest toetus 29 700 eurot.

Koostööprojekti eesmärk on teadlikkuse tõstmine ning osapoolte vahelised partnerlussuhted. Kitsamaks eesmärgiks on koolitada omavalitsusi, ettevõtjaid, noori ja kogukonnaliikmeid. Korraldada Eesti siseseid õppereise praktiliste energialahenduste näidetel. Korraldada üks rohemajanduse teemaline välisreis silmaringi avardamiseks.

*Koolituse pakkumistega tegeleb projekti juhtpartner MTÜ Kirderanniku Koostöökogu