Ühisprojektid ja investeeringu projektid

Tegevusgrupi Virumaa Koostöökogu enda kui ka taotlejate ühisprojektid:
2. MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt “Noored sohu” LÕPETATUD
3. MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt “Virumaa Süda piirkond nähtavaks” LÕPETATUD
4. Investeeringu projekt “Seadmed ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames”
Projekti käigus soetatakse erinevaid seadmeid ja vahendeid, mis hõlbustavad väliürituste, koolituste, sündmuste läbiviimist. Soetatakse erinevate suurustega generaatoreid, diisel infrapunakiirgurid, pop-up telke, mööblit ning telgialune põrand. Samuti projektorid ning kergesti paigaldatavad ekraanid. Projekti eesmärgiks on tõsta väliürituste korraldamise võimekust ning mugavust piirkonnas. Turismimeetme rakendamise peamiseks
eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Aastaid on omavalitsused tema hallatavad asutused, kogukonna MTÜ-d ja erinevad turismiteenusepakkujad (majutus, toitlustus)
korraldanud üheskoos erinevaid suursündmuseid piirkonnas, selleks, et tõsta piirkonna tuntust,
kutsuda inimesi piirkonda külastama ning erinevaid teenuseid tarbima.
Projekti toetuse summa on 56 665,17 eurot.