Virumaa Koostöökogu ühisprojektid ja investeeringu projektid

Tegevusgrupi Virumaa Koostöökogu enda kui ka taotlejate ühisprojektid:
2. MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt “Noored sohu” LÕPETATUD
3. MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt “Virumaa Süda piirkond nähtavaks” LÕPETATUD
4. Projekt “Seadmed ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames” LÕPETATUD
Projekti käigus soetatakse erinevaid seadmeid ja vahendeid, mis hõlbustavad väliürituste, koolituste, sündmuste läbiviimist. Soetatakse erinevate suurustega generaatoreid, diisel infrapunakiirgurid, pop-up telke, mööblit. Samuti projektorid ning kergesti paigaldatavad ekraanid. Projekti eesmärgiks on tõsta väliürituste korraldamise võimekust ning mugavust piirkonnas. Turismimeetme rakendamise peamiseks
eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Aastaid on omavalitsused tema hallatavad asutused, kogukonna MTÜ-d ja erinevad turismiteenusepakkujad (majutus, toitlustus)
korraldanud üheskoos erinevaid suursündmuseid piirkonnas, selleks, et tõsta piirkonna tuntust,
kutsuda inimesi piirkonda külastama ning erinevaid teenuseid tarbima.
Projekti toetuse summa on 56 665,17 eurot.
5. Ühisprojekt “Tugevad kogukonnad” 2022-2024
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Virumaa Koostöökogu
Projektitaotluse peamiseks eesmärgiks on rakendada vihmavarjuprojekti ideed ning tagada piirkonnas tugevad kogukonnad erinevate kaasavate sündmuste, tegevuste läbiviimise toetamisel. Projekt suurendab ühistegevuste rakendamist piirkonnas, kuna kolmandal sektoril on võimalik toetust taotleda lihtsustatud korras.
Projekti kogumaksumus 33 000 eurot, toetus 29 700 eurot.
6. Ühisprojekt “Võrgustumine” 2023-2024
Projekti partnerid: MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Ojasaare Loodusmatk

Projektitaotluse peamiseks eesmärgiks on MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmete ja piirkonnas tegutsevate teiste ettevõtjate, kolmanda sektori ja omavalitsuste esindajate võrgustamine. Võrgustades sünnivad jätkusuutlikud ideed ja tegevused, mida ühiselt ellu viia. Läbi projekti saame tutvustada Virumaa Koostöökogu tegevusi ja erinevatele projektidele toetuste taotlemise võimalusi. Soovime tuua piirkonna elanikud kokku, tõsta elanike teadmisi erinevates valdkondades ning aitame luua kontakte. Projekti tegevused: VIKO piirkonna loodusturismivõimalustega tutvumine, selleks kutsume soovijad linnuvaatlusele ja seeneretkele. Tõsta piirkonna potentsiaalsete taotlejate teadmisi kvaliteetsete ja sisukate projektitaotluste esitamiseks. Korraldada sihtrühmadele (kogukondade aktiivsed inimesed, piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d ja omavalitsused) koostöö võimaluste ja teadmiste suurendamiseks ühisseminare ja õppepäevi. Välisõppereis aktiivsetele huvilistele energia, turismi, kohaliku toidu ja kultuuri teemadel.

Projekti kogumaksumus on 32 330,18 eurot ja toetus 29 097,16 eurot

Välisõppereisi pakkumiskutse tehniline kirjeldus (tähtaeg 31.07.2024)

Hinnapakkumisevorm

7. Ühisprojekt “Kompetentside tõstmine” 2023-2025

Projekti partnerid: MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Maidla Noored

Ühisprojekti „Kompetentside tõstmine“ projektitaotluse peamiseks eesmärgiks on koolitus ja teavitustegevused projektitaotluste hindamise ja kontrolli protsessis; õppekäik Leader piirkonda kogemuste vahetamise eesmärgil ja arenguseminari läbiviimine tegevusrühma liikmetele, hindamise töörühma liikmetele, tegevmeeskonnale ja juhatuse liikmetele.

Projekti kogumaksumus on 22 108,10 eurot ja toetus 19 897,29 eurot