MTÜ Virumaa Koostöökogu teavitab

Virumaa Koostöökogu annab teada kavatsusest taotledaVirumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.  

Kavatseme taotleda toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia koostamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Strateegia valmib perioodil aprill 2022 – märts 2023.

Tegevusrühma piirkond on Lüganuse vald, Vinni valla osana endine Rägavere valla geograafiline territoorium (Aarla küla, Aasuvälja küla, Kantküla, Kõrma küla, Lavi küla, Miila küla, Mõedaka küla, Männikvälja küla, Nurkse küla, Nõmmise küla, Põlula küla, Sae küla, Viru-Kabala küla, Uljaste küla, Ulvi küla)   ja Viru-Nigula valla osana endine Aseri valla geograafiline territoorium (Aseri alevik, Aseriaru küla, Kalvi küla, Kestla küla, Koogu küla, Kõrkküla, Kõrtsialuse küla, Oru küla, Rannu küla).