Valminud on väikesed väliturismikaardid

Virumaa Süda piirkond läheb aina nähtavamaks. Saabunud on väikesed väliturismikaardid (1100x900mm), mis lähevad meie piirkonda üles.

Suve keskel on valmis suured väliturismikaardid ja peagi suunaviidad objektidele.
MTÜ Virumaa Koostöökogu on toetust taotlenud Leader meetmest, piirkonnaülese projekti elluviimiseks.