Taotlusvooru infopäevad toimuvad 08. ja 15. augustil Kõrtsialusel

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab LEADER meetme projektitoetuste taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu 17.-28.09.2018.

Avatud meetmed:

Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine

Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine

Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

Infopäevad taotlejatele 08.08.2018 ja 15.08.2018 algusega kell 17.00 Kõrtsialuse külastuskeskuses.

Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee  ja www.pria.ee

Registreerumine infopäevale info@viko.ee