PRIA pikendab otsuste tegemise tähtaega!

Virumaa Koostöökogu on saanud PRIA-lt info, et on pikendatud meetme määruse § 41 lg 5 alusel otsuste tegemise tähtaegu kuni 90 tööpäevani.

Põhjuseks asjaolu, et LEADER tegevusrühmad soovivad ära kasutada võimalikult palju eelarveperioodi 2021-2022 vahendeid, välja on kuulutatud palju taotlusvoorusid ja vastu on võetud rekordarv projektitaotlusi.

Selleks, et kõik taotlused saaksid korrektselt menetletud, ongi vajalik lisaaeg. 90 tööpäeva hakkab lugema päevast, mil kohalik tegevusrühm esitas PRIA-le paremusjärjestuse ja meie tegime seda 30.mail.

Sellekohane info on avaldatud ka PRIA infokirjas.

Omal vastutusel projekti elluviimine on loomulikult lubatud.

MTÜ Virumaa Koostöökogu