Õppereis Tartumaa piirkonda, strateegia ettevalmistamise teemadel

24.08.2022 olime Tartumaa piirkonnas strateegia ettevalmistamise teemalisel õppereisil.

Päevakorras on Leader toetust saanud ettevõtjate, MTÜ-de ja võrgustike külastamine.

Arutelu: noorte kaasamine, vihmavarjuprojektid, muude fondide kaasamine, koostööprojektid.

Arutelus osales ning jagas kogemusi Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Liimand.

Päeva kulud lähevad strateegia ettevalmistamise kuludest.