Hindamise töörühm alustab!

Ülevaade taotlusvooru tegevustest!

01.-07.11.2021 oli taotlusvoor  läbi e-pria avatud. Laekus 21 projektitaotlust.

08.-17.11.2021 toimus taotluste tehniline kontroll (sh. Puuduvate dokumentide küsimine, paranduste sisseviimine vajadusel ekspertide kaasamine) .

Hindamise töörühma põhiliikmeid on 12 ja asendusliikmeid 3. Komisjoni liikmed on nähatavad kodulehel.

Hindajatel on kohustus jääda projektitaotluste hindamisel mõjutamatuks, olla õiglane, kasutada töö käigus saadud infot ja ligipääsu ainult konkreetse hindamisvooru tarbeks ning mitte avaldama tema käsutuses olevat infot kolmandatele osapooltele.

Hindamise töörühmaliikmed on teavitanud taandamise vajadusest, asendusliikmed tulevad kampa. Kui hindaja on ise esitanud taotluse, siis taandab antud meetme hindamisest.

Hiljemalt 29.11.2021 saavad kõik hindamise töörühma liikmed ligipääsu e-prias taotlustele. Taotlustega on võimalik tutvuda kuni 05.12.2021.

01.-02.12.2021 Paikvaatlus ja taotlejate kuulamine. Käime taotlejate juures kohapeal, vaatame kuhu investeering läheb, mis seis on kohapeal, taotlejal on võimalik oma taotlust tutvustada hindajatele.

06.-09.12.2021 sisestab hindaja oma tulemused e-priasse. Taotlused kinnitatakse hiljemalt 09.12.21 (hindamise lõppkuupäev).

Siit edasi tulevad protokollide koostamised tegevpersonali ja hindamise töörühma esimehe poolt, Hindamise töörühma paremusjärjestuse ettepaneku esitamine juhatusele. Juhatus kinnitab hindamise töörühma ettepaneku ning esitab projektitaotlused PRIA-le. Lõpliku jah/ei otsuse teeb PRIA.

Kogu protsess lõppeb Virumaa Koostöökogu poolt loodetavasti detsembri keskpaigaks.

Taotleja võib omal vastutusel alustada projekti elluviimisega alles päev pärast tegevusgrupi poolt andmete esitamist PRIA-le. PS! Alati teavitame, kui see aeg on käes! Enne neid tegevusi, tehtud kulutusi taotlejale ei kompenseerita.