WWW.VIRUTOIT.EE

2012. aastal sõlmitud kohaliku toidu “Viru Toit” koostööprojektist kahe LEADER tegevusgrupi MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu vahel on välja kasvanud laiem koostöö tootjatega, toitlustajatega ja turismiettevõtjatega.

VIRU TOIT taluturg alustas oma tegevust augustikuus laupäeviti Jõhvi Keskväljakul. Külma ilma korral kolib taluturg katuse alla, Tartu mnt 2 ruumidesse.

Koostööst on sündinud uus MTÜ nimega Kohalik Toit, kes tegeleb võrgustiku loomisega, turunduse ning toodete brändimisega. Leader toetusega on ellu viimisel kaks projekti: üks neist aitab ellu viia taluturu tegevusi – soetatud on telgid, mööbel, põlled jms, teine projekt on suunatud turundustegevustele, sh kodulehe arendamisele.

Viru Toidu tegevustega seotud kodulehe leiate aadressilt: www.virutoit.ee

Kõik huvilised, kes soovivad projektis osaleda, saavad endast teada anda aadressil info@virutoit.ee