virutoit.ee

Virutoit.ee – kohalik toit seob kogukonnaks 

MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda piirkondade, so kogu Ida-Virumaa ning Rägavere vald Lääne-Virumaalt, toidu tootjate, töötlejate, müüjate, toitlustajate ja tarbijate vahelise suhtluse ning kohaliku tooraine ja toidu aktiivsemaks kasutuselevõtuks on loodud keskkond virutoit.ee.

Keskkond on asukoha põhine, st virutoit.ee on suunatud asukohapõhiseks suhtluseks ning info on seotud geoandmetega — sündmusi, uudiseid, kuulutusi, ideid, probleeme, foorumeid, asutusi jms on võimalik kuvada nii tavapärases tekstivaates kui ka kaardil.

Virutoit.ee ei ole mõeldud ainult suhtlusplatvormiks, vaid eesmärgiga tuua kokku ühte kokku toiduga seotud isikud – tootjast/kasvatajast lõpptarbijani, et info liiguks operatiivselt paljude vahel, info oleks leitav kiiresti ja koondunud ühte kohta. Kuna osapooled saavad ise infot jagada (sisestada), siis on info alati asja- ja ajakohane. Keskkonnas saab anda teada oma ettevõtte tegevustest, oma tootest, leida ostja/müüja, tõstatada probleeme, küsida nõu jpm. Kuna virutoit.ee sai nähtavaks veidi aega tagasi, siis sisu on veel hõredalt, kuid just kasutajatega koos tekib ka sisu ja info lehele. Registreerida saab end kasutajaks nupu „konto“ → „registreeru“ kaudu. Kui Teil on olemas Facbook konto, siis võite registreerumisel kasutada Facebook linki, nii ei ole tarvis uut salasõna välja mõelda – süsteem tuvastab isiku (Teie facebook konto andmed ei saa nähtavaks virutoit.ee keskkonnas). Edaspidisel kasutamisel piisab „logi sisse“ nupuvajutusest. Virutoit.ee – s info liikumine on operatiivne, kuna lehel toimunud muudatused edastatakse Teile ka meilitsi.

Kohaliku toidu projekt on algatatud ülal nimetatud kolme Leader tegevusgrupi poolt eesmärgiga kaardistada piirkonna toidu tootjad/kasvatajad, töötlejad; leida ja luua uusi koostöövorme; pakkuda ettevõtetele tuge ühisturunduse võimaluste läbi; luua kohaliku toidu bränd; koolitada ettevõtjaid jmt.

Aktiivset kasutamist!

Lisainfo:

Erika Pääbus, projektijuht

e-post: erika.paabus@kirderannik.ee

tel 5109547

MTÜ Virumaa Koostöökogu www.viko.ee

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu www.kirderannik.ee

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda www.pakmty.ee