Hindajate koolitus 08.05.2024

Alustame uue Leader perioodi raames hindamise töörühma liikmete koolitamisega ühisprojekti “Kompetentside tõstmine” raames.

Koolitus toimub Ojasaare Puhketalus

12.00 registreerumine

12.30 MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia, mis tulemusi soovime saavutada projektitaotlustega

13.30 MTÜ Virumaa Koostöökogu hindamiskriteeriumid ja hindamise protsess

14.30 Ettevõtlus meetme projektitaotlus ja selle hindamine

15.30 Kogukonnad ja elukeskkond

16.30 – 17.00 E-pria hindamissüsteem, kokkuvõtted