Viru Toit ja Põhja-Eesti kohalik toit saavad kokku!

25.05.2016 on Põhja-Eesti kohalik toit ettepanekul kohtumine Viru Toidu võrgustiku vedajatega.

Kohtumine leiab aset Purtse Mõisas ning ümarlaua raames jagatakse kogemusi nii häid kui halbu. Kindlasti tuleb teemaks ka koostöö, kas ja kuidas see võimalik on.
Põhja-Eesti kohalik toit on Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina, ja Ambla valla ning Loksa linna (Arenduskoja piirkonna võrgustik) toiduettevõtjate poolt kasvatatav, töödeldav ja pakutav toit. Oma võrgustikus mõistame  kohalikku toitu järgmiselt:

  • (100 km raadiuses) kasvatatud või kasvanud toormest valmistatud toit;
  • meie väikeettevõtetes valmistatud toidutooted;
  • toitlustus- ja maaturismiettevõtes pakutavat toitlustusteenus, milles on püütud maksimeerida kohalikku tooret ja toidutooteid.

Põhja-Eesti toiduvõrgustik tegeleb kohaliku toidu propageerimise, informatsiooni edastamise, koolituste, kohaliku toidumärgise väljaandmise ja toiduteemaliste koostööprojektidega. Kavas on laieneda ja kaasata oma tegevusse ka meie naaberpiirkondade toiduettevõtjad. Võrgustik töötab MTÜ Arenduskoda juures.

MTÜ Kohalik Toit juhatuse liikmed on kohal, et Viru Toidu tegemisi tutvustada.
VIRU TOIT” on Virumaa  toode, mis omab piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti,  looduslike materjalide kasutust ning  keskkonnasõbralikku tootmist.
Piirkonna- ja kvaliteedimärgi eesmärgiks on:
• Väärtustada Virumaa kohalikke tooteid
• Suurendada tarbija usaldust Virumaa toodete kvaliteedi osas
• Toetada Virumaa toodete müüki (k.a eksporti)
• Luua konkurentsieeliseid
• Toetada Virumaa ettevõtjate koostööd ja võrgustumist