VIROL alustas Lääne-Viru kohaturunduse strateegia väljatöötamisega

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit alustab sel sügisel koostöös maakonna omavalitsuste ja teiste partneritega Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia väljatöötamisega. Kohaturundus saab seisma nö kolmel sambal – lisaks külastuskeskkonnale (turismivaldkonnale) keskendutakse ka elu- ja ettevõtluskeskkonnale ehk kuidas hoida ja kuvada piirkonda atraktiivsena nii ettevõtjale/investorile, õppijale, kvalifitseeritud tööjõule ja nii tulevasele potentsiaalsele kui ka olemasolevale elanikule.

Ülalkirjeldatud töö läbiviimisel on VIROL saanud oma strateegiliseks partneriks disainibüroo Velvet OÜ. Järgmise poole aasta jooksul on plaanis panna alus tervikliku sihtkoha arendamisele ja juhtimisele, et suurendada Lääne-Virumaa tuntust, külastatavust, aga välja kujundada ka atraktiivse elu- ja töökoha väärtuspakkumised, et suurendada sisserännet ja tugevdada elanike paigatunnetust ja elamiskohana eelistamist. Sihipäraseks tööks ja tulemuste saavutamiseks selles valdkonnas on vajalik saavutada ühine arusaam, kokkulepped ja välja kujundada vastav strateegiline siht koos tegevuskavaga.

Leader tegevusgrupid olid samuti esindatud avaseminaril 30.08.23, andsime oma panuse töögrupis ja individuaalselt, et kogu piirkond ja väiksemad kohad saaksid suures idees rakendust.

Hea turismiasjaline, kui järgmise poole aasta jooksul tulevad kutsed töögruppidesse siis kindlasti osalege ja panustage, sest see dokument on mõeldud just teile! Koostöös peitub jõud!