VIKO strateegia kaante vahel

20.detsembril 2007 toimus Purtse lossis MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia 2008-2013 põhijoonte avalik esitlus.

Paika on saanud meie nägemus piirkonna edasisest arengust. See ei tähenda veel seda, et strateegia ongi valmis. Esiteks on strateegia dokument, mis pidevalt täieneb. Teiseks on vaja veel välja töötada VIKO strateegia programmide konkreetne tegevustik.