Vihmavarju meetme teine voor on lõppenud!

Virumaa Koostöökogu (VIKO) rakendab vihmavarju meetodil toetusraha jagamist. VIKO on esitanud PRIA-le  ühisprojekti “Tugevad kogukonnad” summas 33 000 eurot. Projekti raames oli kavas teha 2 taotlusvooru MTÜ-dele ja SA-tele kogukonda kaasavate tegevuste tarbeks. Taotleja peab tagama rahalise omaosaluse (10% projekti maksumusest), kuid kõik kuluarved tasub VIKO otse teenuse pakkujale.

Esimene taotlusvoor lõppes detsembris 2022 ja tänaseks on 5 taotlejat, kes rahastuse said, oma projektide tegevustega poole peal või on juba lõpetanud. Kuues rahastuse saanud MTÜ õnnetuseks loobus oma projekti elluviimisest ja vabanenud raha läks teise vooru rahapotti.

Teine Vihmavarjumeetme taotlusvoor oli avatud kaks nädalat 01.-14.05.2023. Kokku laekus 6 väikeprojekti, millele projektitoetust küsiti 19 394 eurot. Teises voorus on jagada 18 155 eurot.

Peale tehnilist kontrolli ja taotluste täpsustamist hakkab projektidega tegelema 3-liikmeline hindamise töörühm. Juuni keskpaigaks on tulemused teada ning tegevustega saab alustada kokkuleppel Virumaa Koostöökoguga. Uute projektide rakendamise periood on alates 01.08.2023 kuni 28.02.2024.aastal.

Jälgime põnevusega, mida ägedat hakkab VIKO piirkonnas toimuma!