Uued liikmed

Virumaa Koostöökogu juhatus on kinnitanud uuteks liikmeteks FIE Peeter Tapneri (27.10.11) ja Mereoja Kämping OÜ (25.11.11)

Hetkel kokku 46 liiget, neist 6 kohalikku omavalitsust, 15 ettevõtjat ja 25 mittetulundusühingut.