Uue perioodi kokkulepped.

10.-12.11.2022 osales Virumaa Koostöökogu juhatus ja tegevmeeskond Soome õpperesil, mille eesmärgiks oli uue perioodi koostöökokkuleppe saavutamine.

Leader tegevusgrupp SEPRA, kala Leader ESKO ja Virolahti vald on olnud MTÜ Virumaa Koostöökogu partneriks juba aastast 2015. Meil oli rahvusvaheline koostööprojekt “Nouret seprat-noored sõbrad”.

Uue programmperioodi teemadeks oleme nimetanud: keskkond (teadlik käitumine, prügi, jalajälg), loodusturism (matkarajad, looduse võimalused, veekogud, tervisedendus (vaimne tervis, “skandinaavialik” lähenemine et perekonnad on aktiivsed ja käivad väga palju lastega matkamas, õuetegevustes, ninad telefonist välja, soodustada ühistegevust mitte me ei saada lapsi laagrisse, vastutab ikkagi lapsevanem jne.)

Võimalikud tegevused: oma piirkonna talgupäevad (koristus) veekogude, matkaradade ääres. Loodusturismivõimaluste suurendamine, matkaradade ja looduskaunite kohtade esiletoomine vajadusel kaardistamine www.virumaasuda.ee (meil) lehel. Koolide kaasamine? Koolituse seminarid antud teemadel. Konverents roheline? Meie piirkond on piisavalt väike, et saaksime harjumusi mõjutada hea algatusega, ka omavalitsused on üha enam võtnud tööle tervisedendusega tegelevad inimesed, koos on ilmselt võimalik. Mõni tore õppereisi uute teadmiste ammutamiseks, teiste heade praktikate vaatamine.

Lepiti kokku, koostöölepingu allkirjastamise osas, mis lisatakse strateegiadokumentidesse.