MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 15.03.2024

Head liikmed, ootame teid 15.03.2024 üldkoosolekule, algusega kell 16.00, Kõrtsialusele Jäägri Grilli.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine ning kinnitamine
  2. Tegevusaruanne
  3. Audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruandele
  4. Majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Rakenduskava 2024 muutmine
  6. Hindamise töörühmade liikmete valimine ja kinnitamine
  7. Koostööprojekti „Viru Leader 2“ kinnitamine
  8. Seirekomisjoni kinnitamine
  9. Muud küsimused

Materjalid saadame liikmetele postkasti!