Üldkoosolek 05.06.2019 Tulivee Keskuses

PÄEVAKORD

  1. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Tegevusaruanne, projektide – arenduste ülevaade
  3. Majandusaasta aruande 2018 tutvustamine ja kinnitamine
  4. Strateegia vahehindamine
  5. Strateegia muudatuste kinnitamine
  6. Rakenduskava 2019 muudatus
  7. Rakenduskava 2020 kinnitamine
  8. Juhatuse valimistest
  9. Juhatuse liikme sõitude kompenseerimine ettevõttele
  10. Muud küsimused