Tugevad kogukonnad: Savi voolimine Aseri koolis

Virumaa Koostöökogu rakendab oma pilootprojekti “Tugevad kogukonnad”, kus projektitegevusi viivad ellu piirkonna MTÜ-d. Tegemist on vihmavarju meetodil projektitoetuse jagamisega. Virumaa koostöökogu tegi taotluse PRIA-le ning MTÜ-d omakorda tegevusgrupile.
Vihmavarju taotlusvoor oli aasta alguses ning esimesi projektitegevusi hakatakse juba ellu viima.
MTÜ Kunda Elulõng viib projektitegevused ellu Aseri Koolis.
Täpsem info kuulutuses! Rohket osavõttu soovides 🌿