Tugevad kogukonnad: mere- ja veeohutusalane teabepäev Purtses

Projekti “Tugevad kogukonnad” järjekordse kogukonnaprojekti viib ellu MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste koostöös MTÜ Mustvee Vabatahtliku Merepäästega. Ühise nõul ja jõul on tulemas mere-ja veeohutusalane õppepäev, kuhu kaasatud on ka meie piirkonna noored.