Toiduainete töötlemise sektori ettevõtete infopäev ja ümarlaud 28.03.2017 Rakveres

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub Teid osalema 28. märtsil 2017.a toimuval
toiduainete töötlemise sektori ettevõtete infopäeval ja ümarlaual.
Tutvustatakse põhjalikumalt eesolevaid tegevusi ja sündmusi toidusektori
arendamiseks ning arutame üheskoos võimalike koostegemiste üle. Arutluse
alla tulevad spetsiifilised koolitused, arengureisid Saksamaale ja
Lõuna-Eestisse ning võimalikud koostööprojektid.

Toimumise koht: Lääne-Viru Maavalitsuse I korruse õppeklass (Kreutzwaldi 5 Rakvere)
Toimumie aeg: 28. märts 2017.a

Ajakava:

10:00-10:15 Tervituskohv

10:15-11:00 Ettevõtluse arengu programmi tutvustus ning läbi viidud uuringutulemused. Ettevõtetele suunatud koolitused ja seminarid; Arengureisid Saksamaale ja Lõuna-Eestisse, koostööprojektid.
Katrin Mõts, SA Lääne-Viru Arenduskeskus

11:00-11:30 Viru Toidu märgist, tegemistest ja eesmärkidest. MTÜ Virumaa Koostöökogu projektidest ettevõtluse arendamisel.
Kadri Kuusmik MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht ja MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige.

11:30-12:00 Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist, tegemistest ja eesmärkidest.MTÜ Arenduskoda projektidest ettevõtluse arendamisel.Eha Paas, MTÜ Arenduskoda

12:00-12:30 Täiendav arutelu ja soovide-vajaduste kaardistamne

Programmis planeeritud tegevused leiavad aset käesoleval aastal.
Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5
„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks“ – raames.

Palun osalemisest teatada aadressil katrin@arenduskeskus.ee või telefonil 5341 5788 hiljemalt 24. märts 2017.a