Avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor!

MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA  KOOSTÖÖKOGU AVAB

tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 rakendamiseks LEADER -meetme projektitoetuste esitamiseks esimese taotlusvooru

 

Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu 01.04.- 07.04.2024

Avatud meetmed:

MEEDE 1 – ettevõtlus

Meetmemaht I voorus 245 062,08 eurot.

MEEDE 2 – kogukonnad ja elukeskkond

Meetmemaht I voorust 80 202,14 eurot.

*Projektitoetuste hindamise tähtaeg 07.juuni 2024.

MEEDE 3 – Keskkond, energia ja uuendused

Meede avatud Leader tegevusgrupile, meetmemaht 20 000 eurot eelprojekti koostamiseks, voor on avatud 01.04.-31.12.2024 KTR saab esitada taotlust jooksvalt.

MEEDE 4 – Koosloome

Meede avatud Leader tegevusgrupile, meetmemaht 80 202,14 eurot ühistegevuste ja koostöötegevuste projektitaotluste esitamiseks, voor on avatud 01.04.-31.12.2024 KTR saab esitada taotlust jooksvalt.

 

Infopäev toimub 11.03.2024 algusega kell 17.00 Kiviõli tee 8, Lüganuse vald, Ida-Virumaa.

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda https://forms.gle/qBNDYUXQ76wVfJ4v8

Rohkem teavet Leader meetmest taotlemise kohta www.viko.ee  ja www.pria.ee

Ootame taotlejaid (mikroettevõtjad, MTÜd, KOVid) Lüganuse vallast, Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast.