Taotlejate infopäevad Kõrtsialusel 31.01.19; Mõedaku Puhkekeskuses 04.02.2019 ja K5 kohvikus 07.02.2019

Head taotlejad, olge nüüd tähelepanelikud!

MTÜ Virumaa Koostöökogu kevadine taotlusvoor on avatud e-prias 04.-15.03.2019.

Avatud on kõik viis meedet:

Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine, meetme eelarve 108 922 eurot

Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine, meetme eelarve 279 021 eurot

Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine, meetme eelarve 87 743 eurot

Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine, meetme eelarve 40 708 eurot

Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine, meetme eelarve 35 685 eurot

Soovitame varakult küsida nõu või infot, kas projekti idee sobib Virumaa Koostöökogu meetmetega, milliseid lisadokumente on vaja jne.

Loe täpsemalt meetmete kohta siit https://www.viko.ee/?page_id=2

Võta projektispetsialistiga ühendust, et arutada oma projekti nõudeid – Ott Penek +372 53403296

Registreeru infopäevale aadressil info@viko.ee või kadri.kuusmik@viko.ee