Sügisene taotlusvoor on jõudnud hindamise etappi!

Taotlusvoor kestis 17.-28.09.2018. Avatud olid jääkide arvelt 3 investeeringumeedet. Kokku laekus 12 projektitaotlust. Meede 1 kokku 6 projekti, meede 2 kokku 5 projekti ja meede 3 laekus 1 taotlus. Tehnilise kontrolli läbis 9 projekti. Hindamisele läheb meede 1 – 6 taotlust ja meede 2 -3 taotust.

24.10.2018 toimub paikvaatlus

29.10.2018 toimub taotlejate kuulamine Maidla Mõisa Valitsejamajas

 

Jõudu hindamise töörühmale!