Sügisene taotlusvoor 23.09-04.10.2019

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 05.06.2019 toimunud koosolekul 2019 sügisese taotlusvooru aja ja eelarve.

Oleme seni väga täpselt kasutanud ära strateegias määratud taotlusvoorude summad. Planeerisime viimased eelarved aastasse 2019. Alates 2020 on kasutusel jäägid, mis on tekkinud odavnemiste ja loobumiste arvelt.

Sügisene taotlusvoor toimub 23.09-04.10.2019 läbi e-pria. Jälgi, et taotleja oleks e-pria klient.

Avatud on kõik meetmed:

Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine (eelarve 100 000 eurot)

Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine (eelarve 100 000 eurot)

Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine (eelarve 27 127, 13 eurot)

Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine (eelarve 15 000 eurot)

Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine (eelarve 15 000 eurot)

Infopäevad toimuvad:

31.07.2019; 01.08.2019 ja 06.08.2019 – täpne asukoht ja kellaaeg juba juuli keskpaigas

Kõikidele taotlejatele soovitame eelnevalt konsulteerida projektispetsialistiga (broneeri aeg ott.penek@viko.ee), kas teie mõtted ühtivad Virumaa Koostöökogu meetmetega.