Strateegia muudatuse seminar 07.03.2019

MTÜ Virumaa Koostöökogul on käsil strateegia muudatus, põhjusel et Toila vald (endise Kohtla valla osaga) otsustas enne programmperioodi lõppu astuda tegevusgrupist välja.

Strateegia muudatuse käigus teeme täpsustused omavalitsuse, elanike ja kõikide arvuliste näitajate osas. Vaatame üle meetmed, kas on vajalik teha muudatusi, täpsustusi, indikaatorite täitmise ning keskendume ka tuleviku teemadele.

Palume eelnevalt registreeruda hiljemalt 04.03.2019 aadressile info@viko.ee

Olete oodatud!

MTÜ Virumaa Koostöökogu