Sotsiaalfondi rakendamise arutelu

Hea sotsiaalvaldkonna esindaja

Perioodil 2023-2027 on Virumaa Koostöökogul (VIKO) võimalus rakendada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) vahendeid. Võimalus on ellu viia miniprojekte (toetussumma u 6000 eurot), mis panustavad kas:

  • pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse ning hoolduskoormuse leevendamisse või
  • inimväärikuse tagamisse ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisse.

Selleks, et toetusmeedet võimalikult tulemuslikult kasutada, kutsume teid arutelule, mis toimub 21. aprillil kl 10.00-12.00 Kiviõli tervisekeskuses, II korruse nõupidamisruumis (Keskpuiestee 36, Kiviõli). Kohtumisel anname ülevaate meetme tingimustest ning varasemalt kogutud ideedest, kuhu toetusraha suunata ning küsime teie tagasisidet ja ettepanekuid.

Palun registreeruda hiljemalt 17.04.2023 REGAMISE LINK

Päeva juhib Cumulus Consulting OÜ ja  MTÜ Virumaa Koostöökogu