Ressursikava koolitus

01.-02. toimub VIKO strateegia juhtrühma koolitus. Teemaks: ressursikava koostamine.