PROJEKTITAOTLUSTE VASTUVÕTT

MTÜ Virumaa Koostöökogu

kuulutab välja LEADER projektitaotluste vastuvõtu

26.-30. novembrini 2012.a.

Avanevad järgmised meetmed:

1.1  Turismi infrastruktuuride arendamine

1.2  Turismi atraktsioonide arendamine

  1. Mikroettevõtete arendamine
  2. Piirkonna kompetentsi kasvatamine
  3. Aktiivsed noored

Projektitaotlusi võetakse vastu Aseri, Lüganuse, Maidla, Sonda ja Rägeavere vallas ning Püssi linnas tegutsevatelt ettevõtetelt, MTÜ-delt, SA-telt ja kohalikelt omavalitsustelt.

Taotlusi võetakse vastu MTÜ Virumaa Koostöökogu kontoris Kõrtsialuse küla seltsimajas, Aseri vald, 43406 Ida-Virumaa või e-posti aadressil info@viko.ee

Täpsemat infot meetmete, esitatavate dokumenetide, taotlusvormide ja taotlejate  infopäevade toimumise kohta saab telefonil 335 7677 või kodulehel www.viko.ee