Omavalitsuste hinnangul loob kogukondade kaasamine lisaväärtust kõigile

 

25. märtsil toimus Eesti Külaliikumise Kodukant eestvedamisel veebikonverentsil „Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses“, kus arutleti kohalike kogukondade ja omavalitsuste koostöövõimaluste üle. Konverentsilt jäi kõlama, et kogukondade õigeaegne kaasamine arutelu- ja otsustusprotsessidesse kindlustaks elukeskkonna, kus kõik tunneksid end väärtustatuna ning seeläbi tõuseks üleüldine heaolutunne. 

Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Ivika Nõgel leidis, et lisaks eestvedajate aktiivsusele sõltub kogukondade heaolu kõige enam suhetest kohaliku omavalitsusega. „Kogukondade ja omavalitsuste koostöö on külaliikumise südameasi, millele tahame kaasa aidata, “ sõnas Nõgel.Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas konverentsi tervituskõnes isiklikule kogemusele toetudes, et pingutus, mida kogukondade kaasamine eeldab, tasub end alati kuhjaga ära. „See on väärtuslik kogemus omavalitsusele, suurendades samal ajal turvatunnet ka väikseimates kogukondades,“ ütles Kruuse.

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas oma ettekandes „Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine ning kogukondade kaasamise võimalused“, et meie tulevik on avatud, hooliv ja koostöömeelne ühiskond, kus kohalikke otsuseid tehakse omavalitsusjuhtide ja kogukondade koosloomes. „Vaid koostöös saavad sündida sellised lahendused, mis on jätkusuutlikud ja teenivad kohalikke vajadusi parimal moel ning siin on kogukonna panusel hindamatu roll,“ selgitas Aab.

Konverentsil esinenud Lääne-Harju, Elva ja Lääne-Nigula vallajuhid rõhutasid vajadust näha kogukondades võrdset partnerit, kellega teemad läbi arutada ka siis, kui see pole mugav. Teaduse vaadet esindav Katri-Liis Lepik tõi hea koostöö näitena Võrumaa omavalitsustes korraldatavad loometalgud, kus ühiselt otsitakse lahendusi kohalikele probleemidele. Heade suhete ja usalduse olulisust rõhutasid ka kogukondade esindajad Otepäält ja Virtsust.

Konverentsi lõpetas põnev paneeldiskussioon teemal „Kaasamine – kas tulu või tüli?“. Debatis osalenud Eesti Linnade ja Valdade liidu arendusjuhi Ott Kasuri sõnul on koostöö loomiseks esmalt oluline tahe. „Ühest küljest peaks kohalik omavalitsus looma vastava seadusandliku baasi ja looma need võimalused, mille alusel on võimalik vabaühendusi toetada rahaliselt ja kaasata neid infrastruktuuri ja avalike teenuste kättesaadavuse laiendamisele. Millises vormis see koostöö toimub, jääb iga omavalitsuse enda otsustada,“ arvas Kasuri.

Vaata konverentsi salvestust https://kodukant.ee/uudised/omavalitsuste-hinnangul-loob-kogukondade-kaasamine-lisavaartust-koigile/