MTÜ Virumaa Koostöökogu seitsmendaks juhatuse liikmeks valiti Rauno Võrno

Virumaa Koostöökogu liikmed valisid 20.juunil 2022 toimunud üldkoosolekul, seitsmendaks juhatuse liikmeks Rauno Võrno.

Seoses Anu Horn´i suundumisega projektispetsilisti ametikohale soovisime valida uue omavalitsuse esindaja. Kuna üks omavalitsuse esindaja on Viru-Nigula valla poolt olemas, kuid juhatuses on KOV-ile 2 kohta siis Vinni ja Lüganuse vallal oli võimalus esitada enda poolne kandidaat.

Salajase hääletamise tulemusena valiti uueks juhatuse liikmeks Vinni valla esindajana Rauno Võrno.

Rauno Võrno on Vinni vallavanem. Tal on suured kogemused ka Leader maastikul, olles MTÜ Partnerite aktiivne liige ja juhatuse liige.

Rauno ise tutvustab ennest ja oma plaane järgmiselt:

Olen Vinni vallavanem Rauno Võrno. Ametis olen olnud juba enam kui viis aastat ning selle aja jooksul olen osalenud valdade ühinemisprotsessis ja kogukondadele suunatud teenuste ühildamises. Olen ellu kutsunud kaasava eelarve meetme, mille abil on kogukondadel võimalik kaasa rääkida kohaliku elu edendamises. MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmena eelisarendan piirkonna eripära rõhutavaid turismiobjekte. Toetan kohalike väiketootjate tekkimist ja arenemist ning olemasolevate kasvu. Pean oluliseks inimeste sotsiaalse toimetuleku toetamist ning kogukondade lõimumist läbi koostöö- ja kaasamisprojektide.

Soovime Raunole palju energiat ja ägedaid uusi ideid uuel ametikohal!

MTÜ Virumaa Koostöökogu