MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmed valisid uue juhatuse!

09.01.2020 toimus Virumaa Koostöökogu üldkoosolek Sonda Kõrtsis. 48-st liikmest oli kohal 32 hääleõiguslikku liiget ja 5 külalist.

Valiti 7-liikmeline juhatus järgmiseks 5 aastaks. Juhatuses on määratletud sektorid järgmiselt: 2 KOV, 2 MTÜ ja 3 ettevõtjate esindajat, iga piirkond peab olema kaetud.

Üldkoosolek valis juhatuse liikmeteks:

Kohaliku omavalitsuste esindajad

  1. Eve Ojala – Bakradze – Viru-Nigula vald
  2. Anu Needo – Lüganuse vald

Ettevõtjate esindajad

  1. Sigrid Välbe – Purtse Mõis OÜ, Lüganuse vald
  2. Kaja Kreisman – Valdus OÜ, Lüganuse vald
  3. Valdek Haugas – Puhas Maja OÜ, Vinni vald

MTÜ esindajad

  1. Gerri Alamets – MTÜ Maidla Noored, Lüganuse vald
  2. Andrea Eiche – MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus, Lüganuse vald

 

Vana juhatuse volitused lõppevad 17.01.2020.

Tulemas on programmperioodi lõpp, uue strateegia koostamine ja kindlasti ka läbirääkimiste periood!

Jõudu ja jaksu uuele juhatusele!