MTÜ VIKO uus liige

20.aprill 2007.a võeti juhatuse otsusega MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmeks MTÜ Maidla Jahimeeste Selts. Seisuga 20.04.2007.a on MTÜ VIKO liikmeid 29, s.h. 6 omavalitsusüksust, 10 ettevõtjat ja 13 mittetulundusühingut.