Mis toimub!

01.06.2023 alates esitab MTÜ Virumaa Koostöökogu uue programmperioodi toetustaotluse PRIA-le

05.06.2023 Vihmavarjumeetme töörühma koosolek 12.00-14.00

06.06.2023 Green Belt töökoosolek

08.06.2023 juhatuse koosolek, kell 17.00

12.06.2023 Eesti Leader Liidu üldkoosolek

13.-16.06.2023 Müncheni Intersolar messil osalemine, koostööprojekti “Inspireerime väiketarbijaid…” raames

19.-30.06.2023 projektispetsilist Anu puhkab

27.06.2023 Rohelised kogukonnad koostööprojekti töökoosolek Jõhvis (noorte tegevuste planeerimine)

10.-21.07.2023 tegevjuht Kadri puhkab