“Lüganuse valla õpilaste hõivamine kliimaneutraalsuse alast teadlikkust edendavatesse õppeprogrammidesse”

MTÜ Virumaa Koostöökogu sai projektitoetust meetmest 6.1.11 ÕÜF Ida-Viru piirkondlikud algatused – keskmised projektid.

Projekti nimi “Lüganuse valla õpilaste hõivamine kliimaneutraalsuse alast teadlikkust edendavatesse õppeprogrammidesse”

Projekti partnerid: MTÜ Virumaa Koostöökogu ja Lüganuse valla koolid

Projekti maksumus: abikõlbulik kulu 67 395,02 eurot, sellest toetus 60 655,52 eurot

Tegevused: Õpiprojektid, õppeprogrammid, töötoad laste teadlikkuse tõstmiseks.