Liikmete arenguseminar ja üldkoosolek 20.06.2022

Liikmete arenguseminar ja üldkoosolek toimub Mereoja Kämpingus 20.06.2022 algusega kell 17.30.

Arenguseminari peateemaks on VIKO piirkond, meie seni tehtud strateegia elluviimisest, kuhu oleme jõudnud ja kuhu võtame suuna.

Teeme ülevaate strateegia rakendamisest, mida saaks teha teisiti, millised on kitsaskohad. Teeme ülevaate piirkonna ettevõtlusmaastikust, kas me peaksime tegelema ainult mikro-ettevõtetega või ka väike ettevõtetega. kuidas kaasata uusi tegijaid Leader meetmesse.

 

Lisaks on tulemas liikmetele üldkoosolek, kell 19.00

  1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine
  2. Tegevusaruanne
  3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus
  4. Majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Põhikirja muudatus
  6. Juhatuse liikme valimine
  7. Rakenduskava 2022 muutmine
  8. Rakenduskava 2023 kinnitamine
  9. Muud küsimused

Arenguseminari ja üldkoosoleku elluviimist toetab Leader koostööprojekt “Virumaa Leader tegevusgruppide tugevdamine”