Leader meetme taotlusvoor 15.-19.08.2016

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab LEADER meetme projektitoetuste taotlusvooru.

Projektitoetuste avalduste esitamine toimub läbi e-pria 15. augustist kuni 19. augustini 2016. a

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab LEADER meetme projektitoetuste taotlusvooru.

Projektitoetuste avalduste esitamine toimub läbi e-pria 15. augustist kuni 19. augustini 2016. a
Projektitoetuse hindamise tähtaeg on 23. september 2016. a
Avatud meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste ja –toodete arendamine
Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine
Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
Rohkem infot https://www.viko.ee/index.php?id=25