Leader meetme taotlusvoor 15.-19.08.2016 nüüd avatud

Tänasest on võimalik esitada MTÜ Virumaa Koostöökogule Leader meetme projektitaotlusi, läbi e-pria!

Taotlusi on võimalik esitada 15.-19.08.2016 ainult läbi e-pria!

Avatud on kõik meetmed

Meede 1- Mikroettevõtluse arendamine

Meede 2 – Turismiteenuste ja- toodete arendamine

Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine

Meede 5 -Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

Info taotlemise kohta leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2014/