Leader lugu. Kogukonnatöö läbi loodusturismi ja matkaspordi.

Tänane lugu Virumaa Koostöökogu tegevuste kajastamisest jõuab lugejateni ühe märkimisväärselt tegusa piirkonnas toimetava loodus- ja matkahuvilise tegemiste kaudu. Nimelt vestlesime sel korral Ingrid Kuliginaga üle 65. aasta tegutsevast Alutaguse Matkaklubist. Näib, et Ingridil on 100-protsendiliselt õnnestunud siduda oma hobi ja suurim kirg tööga – ta on Alutaguse Matkaklubis ainus aastaringne töötaja hooajaliste kõrval ja hetkel veel Eesti Matkaklubi president. Küsimusele, kuidas ta sellise auväärse tiitlini jõudis vastab Ingrid naerdes: „Volikogu valis. Kaks aastat tagasi. Nüüd läheb kolmas ja viimane aasta.“

Looduse ja matkamise juurde jõudis Ingrid aga juba kooliajal: „1981 oli vist see aasta. Nägin koolis stendil, et matkaklubisse oodatakse huvilisi ja nii see läks. Hetkel pean Alutaguse Matkaklubi ning kõiki matkamisega ja looduses liikumisega seotud tegevusi ikka oma põhitegevuseks, muid asju kõrval ei ole. Koolitused, turismigrupid, õppeprogrammid, matkaringid koostöös koolidega on põhiline, millega tegeleme. Projektide kirjutamise osas peab siiski ütlema, et VIKO piirkonnas ei ole ma suures osas isiklikult taotleja rollis olnud. Oleme matkaklubiga kas elluviijad või koostööpartnerid.“ Nii on Ingrid teenusepakkujana seotud näiteks Aseri Valla Huvitegevuse Seltsi kahe projektiga. Ühe raames toimuvad matkajuhtide koolitused ja teise raames viiakse läbi noortele suunatud matkapäevi; lisaks Aseri Spordiklubi projektiga, mis koolitab noori jalgsi- ja mägimatka treenereid ja Virumaa Koostöökogu enda projektiga „Noored sohu“.

Loodusturismi üldist olukorda piirkonnas peab Ingrid soodsaks: „Ma ütleksin nii, et mida aeg edasi, seda paremaks läheb. Meid konkreetselt leiavad üles aina enam ka tellijad Tallinnast, kes kohalike võimalustega tutvuda tahavad. Loodus on selles osas meiega helde olnud. Koostööpartnerite poole pealt tahaks eraldi välja tuua, et Virumaa Koostöökogu piirkonda sattusin lõppenud aastal isegi rohkem, kui Alutagusel toimetasin. Sealsed turismiasjalised on ikka kõvasti tööd teinud. Ütleks, et viimased kolm aastat on olnud väga tugevad loodusturismi võimaluste arendamise osas üldse piirkonnas.“

Indikaatoriks oma tegevuste tulemuslikkusele peab Ingrid Alutaguse Matkaklubi laienevat liikmeskonda, koostööpartnerite aasta aastalt kasvavat hulka ja suurt huvi koolide õuesõppe programmide ning matkaringide vastu: „Tegevuse osas võiks laias laastus öelda nii, et 1/3 moodustavad meie tegevusest tulevaste giidide, matkajuhtide ja matkatreenerite koolitused, 1/3 kohalikule kogukonnale suunatud tegevus – õppeprogrammid, matkapäevad, matkaringid/treeningud – ja 1/3 väljastpoolt kogukonda tulevad tellimused turismigruppidele. Eks apsakaid on ikka olnud, aga senini on tagasiside olnud igalt poolt ikka rohkem positiivne. Ju siis ikka meeldib teistele ka, kui on kellega koos toimetada ja ikka ühendust võetakse. Mulle endale meeldib kõige rohkem see, et saan palju väljas olla. Konkreetselt õues. Looduses.“ Noorte osas toob Ingrid välja, et matkapäevad tegid esialgu ärevaks: „Näis, et jäävad käima rohkem klassigrupid nädala sees ja õppetundide ajal, nädalavahetused tundusid hõredamad olevat. Aga nüüd on see kenasti käima läinud ja ma näen, et huvilisi, kellest võib loota järelkasvu, on.“

Ühe peamise aspektina, mis Ingridile oma tegevuse juures veel väga meeldib ja millele laiemat üldpilti vaadates ja sihte seades alati proovib rõhku panna, on kogukonna sidumine – nii kogukonna liikmete sidumine teineteisega kui oma kodukohaga. Aseri Spordiklubi ja Aseri Valla Huvitegevuse Seltsi tegevuste puhul leiab Ingrid, et see on eriti hästi õnnestunud. „Mingit massi matka- ja loodusturism noorte osas kindlasti oma kodukandiga ei seo, aga meil on Kirderanniku Koostöökogu ühest projektist kogemus täitsa olemas, kus tegevuste lõppedes nii mõnigi leidis piirkonnas rakendust ja ongi jäänud paigale. Selles mõttes ma leian, et meie turul ja selles nišis on ruumi küll ja veel ja hetkel on erinevate käimasolevate projektide raames soodsad olud arenguks – koolitame loodusgiide, matkajuhte, matkatreenereid; noori matkapäevade raames; eelmisel sügisel algas Aidu Spordiklubiga veel üks koostööprojekt, kus koolitame eraldi veematkajuhte.“

Küsimusele, kuidas Ingrid oma kirjus projektide ja eriilmeliste tegemiste rägastikus joonel püsib ja kas paberimajandus hulluks ei aja, on kärmelt vastus valmis: „Eks ma olen loomult selline strateeg, see on matkamise puhul väga oluline. Ette mõtlemine ja planeerimine ja laia pildi nägemine. Projektide kirjutamise ja läbi viimise juures samamoodi. Et oskaksid leida punktist A punkti B ka siis tee, kui mingi takistus ette tuleb. Nagu liikluseski – kui tee on remondi tõttu suletud, siis kohale tuleb ikka jõuda. Ja see erinevate projektide rohkus on selles mõttes ka olnud teadlik tegevus – meil on Alutaguse Matkaklubiga visioon või teadmine, kuhu matkasport ja loodusturism võiks piirkonnas välja jõuda. Nii paneme vaikselt seda tükkidest kokku ja haagime neid tegemisi omavahel. Teadlikult on üks projekt loomulikuks jätkuks või eeltööks teisele. Ja eks nii me siis koostööpartneritega koos toimetagi, selle suurema eesmärgi nimel.“

Koostööpartneritele jagub Ingridil ainult kiidusõnu: „Kohalike omavalitsustega, ma võin öelda, on meil matkaklubiga koostöö ikka hea. Virumaa Koostöökogu tahaks ka kiita. PRIA poolt on  seda projektide paberimajandust niigi piisavalt ja VIKO on omalt poolt teinud taotlemise ettevõtjatele võimalikult lihtsaks. Nii lihtsaks kui PRIA poolt antud raamid võimaldavad. Meetmed on hästi läbi mõeldud ja midagi üleliigset tehnilises taotlusprotsessis või aruandluses pole. VIKOs on lisarahastuse taotlemine pigem lihtsam, kui mõnes teises Leader tegevusgrupis.“

Kui küsime, mis on Alutaguse Matkaklubi või Ingridi enda kõige suurem eesmärk, siis julgeb Ingrid rääkida natuke ka unistustest: „Tulevikus tahaks teha piirkonda ühe korraliku matkakeskuse. Aga see nõuab juba suuremaid investeeringuid ja rohkem aega ka. Selleni on veel omajagu teed minna.“

Soovime Ingridile jaksu. Ja hoidke silm Alutaguse Matkaklubi tegevustel peal – jagub tegevusi igale maitsele.

Alutaguse Matkaklubi

www.matkaklubi.ee

Facebook: Alutaguse Matkaklubi

alutaguse@matkaklubi.ee

tel: +372 514 1692