Leader lugu – A mida Virumaa Koostöökogu teeb?

A mida Virumaa Koostöökogu teeb?

Lugu sellest, kuidas MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) on vähese ajaga suutnud üht väikest piirkonda arendada nii, et süda lausa rõõmust rõkkab.

VIKO ajaarvamine käib Euroopa Liidu programmperioodide kaupa. Käesolev programmperiood algas 2015. aastal ning lõppeb juba 2020. Programmperioodi lõppedes järgneb järelevalveperiood, mille käigus tähtsad ametnikud kontrollivad, kuidas me oleme hakkama saanud. Selle vähese ajaga on VIKO panustanud üsna suurte summadega piirkonna arengu heaks ja võtnud osa ka rahvusvahelistest projektidest, et piirkonna võimalusi mitmekesistada. Märtsis toimunud strateegiaseminaril, kus liikmetega vaadati otsa nii strateegia sisulisele kui vormilisele poolele tõdeti rahuloluga, et algusest peale on toimetatud targalt arvestades piirkonna väiksust ja eripära. VIKO juhatuse liikme Valdek Haugase sõnul on näiteks suur pluss väga avatud suhtlemine – nii juhatuses kui ka liikmetega – valitseb koosmeel ja probleemid lahendatakse kohe.

Sellist koondinfot nagu täna, annab VIKO välja iga-aastaselt, kuid seekord soovime, et inimesed päriselt ka loeksid, mida maaelu arendamiseks on ette võetud ja seda Leader meetme toel. Rõhutada soovime seda, et need on VIKO ja VIKO  liikmete suled, mitte kellegi teise omad, mis nüüd auga välja teenitult puhevile aetakse. Igal aastal võetakse endale kolm suuremat eesmärki ja koostatakse tegevuskava, mille alusel siis toimetatakse.

Kuna uue taotlusvooru projektid on veel hindamata, siis hetkel analüüsime andmeid 2018 aasta lõpuni.

Viimasel programmperioodil on kokku olnud 6 taotlusvooru, seitsmes on menetluses. Antud statistikas on arvestatud andmeid Lüganuse valla, Viru-Nigula valla Aseri piirkonna, Toila valla Kohtla piirkonna ja Vinni valla Rägavere piirkonna osas.

Statistika näitab päris loogilisi tulemusi – kõige suurema elanike arvuga Lüganusel on ka kõige suurem hulk taotlejaid. Arvestada tuleb ka haldusreformiga, mida Lüganuse on lausa 2x üle elanud. Viimast programmperioodi puudutab üks ühinemine. Suur rõõm on tõdeda, et Kohtla piirkond on järgmine projektide laekumise osas. Tihedalt on kannul Aseri piirkonna taotlejad ja siis endine Rägavere piirkond. Kokku on investeeritud piirkonda miljoneid, täpsemalt 2 807 045 eurot, Leader meetme toetus sellest on 1 456 423 eurot.

Kas teate mitu uut majutusasutust on ehitatud Leader meetme toel Virumaa Südames? Täpselt 5. Need on Rosi Puhkemaja (10 kohta), Tuhamäe Hosteli puhkemaja (6+4 kohta), Karukella Puhkemaja (10 kohta, avatakse suvel), Sonda Puhkemaja (10 kohta, avatakse 2019 lõpus), Mereoja Kämpingu (20 karavani kohta ja 5 glämpingu-stiilis katusealust– 20 voodikohta). Ehk siis täpsemalt – 40 voodikohta, 20 karavani kohta ja 20 voodikohta glämpingutes, kokku 80 voodikohta. Kuna käimasolev taotlusvooru menetlus pole lõppenud siis mitteametlikult on teada, et majutuskohti Virumaa Südamesse tuleb veelgi. Ja on ka neid, kes selleks Leader meedet ei kaasa, vaid investeerivad ise. Oma majutusasutuse teenuse parendamisega on tegelenud 2 ettevõtet.

Väikese piirkonna jaoks on oluline, et inimestel oleks tööd. Leader meetme toel on piirkonda loodud viimasel programmperioodil kokku 61,5 töökohta. Võib öelda, et statistika oli vägagi rõõmustav! Ja muuseas järelevalveorganisatsioon PRIA kontrollib antud lubadusi väga hoolega.

Virumaa Südame kaubamärgist olete kuulnud? Sisuliselt on VIKO ise organisatsioonina võtnud vastutuse ja teinud piirkonna ja liikmete hüvanguks lõppeval programmperioodil üle 200 000 euro väärtuses projektitaotlusi. Suurim uhkus on turismisektori arendamine – piirkonna projekti „Ühisturundus Virumaa Südames“ raames on paigaldatud maanteedele teenusepakkujate juurde suunamiseks 50 teenindusmärki. Uuendatud info 10-l ja lisaks paigaldatud veel 12 uut väliturismikaarti. Valmistatud 22 seinakaarti ja 15 turismiinfostendi ning tuhandeid turismivoldikuid teenusepakkujate juurde. Paigaldamisel on 15 suunaviidapuud, igaühel kuni 10 suunaviita. Valminud on turismivoldikud eraldi loodusturismi, pereturismi ja majutus&toitlustus kohta, mille sisu koostas iga ettevõtja ise ja mille ühtse kujunduse disainis reklaamibüroo Bassein OÜ. Valminud on 4 videoklippi piirkonna kohta – iga aastaaja kohta üks. Ning just arvestades aastaaegu, vaadake ja imestage ise, kui kaunid paljad tagumikud piirkonna soodes ringi kalpsavad! Filmimeister on Hans Markus Antson, ettevõttest Antson Production OÜ https://www.youtube.com/channel/UCKh1eA3dva2zXkBf-RiQvGg. Koostatud on korralik fotopank, fotode autoriks on Valmar Voolaid, lisaks kõigele eelpool nimetatule on meil ka inforohke koduleht www.virumaasuda.ee  kust on võimalik leida põhjalikku infot piirkonna kohta.

Ja olgem ausad – kord aastas võtame piirkonnast pundi kokku ja näitame ennast Tallinnas turismimessil TourEst, et külalised kohalikud näod ära tunneksid.

Niipalju siis turismist, mis on meetmete hulgas populaarseim. Kuid VIKO suurim väljakutse on alati olnud ka muu ettevõtluse taotluste hulga suurendamine. Turismi on sõltuvalt asukohast ja piirkonna eripärast alati valmis panustatud ja selle valdkonna esindajad on tee siia ka leidnud. Muude valdkondade ettevõtlustaotlused on need, mida piirkonda väga oodatakse. Ja oh seda rõõmu – nüüd oleme jõudnud punkti, kus meetme eelarve on lõhki taotletud ja võib rahul olla, kuna valdkond on laienenud kohalikust toidust, metallist, aiandusest ja puidust rõivatootmiseni välja. Ka juhatus leiab, et valitud strateegilised tegevussuunad, nagu mikroettevõtluse toetamine ja noored, on end õigustanud, kui vaadata seda, kui erinevates valdkondades projektitaotlusi laekub. Valdek Haugas, juhatuse liige: „Piirkond on viimase 4–5 aastaga silmnähtavalt arenenud ja VIKO-l on selles kindlasti roll. Oleme loonud keskkonna, kus paljud ettevõtjad on hakanud tegema koostööd, selle asemel, et konkureerida, sest nad näevad ühistegevuses kasu.“

Kuna soovitakse piirkonnas ka muud ettevõtlust aktiviseerida, on ellukutsutud rahvusvahelise koostööprojekti „Häid näiteid Ungarist ja Eestist“ raames ettevõtlushommikute algatus – varahommikul värskeima peaga, 08.00–09.00, saavad piirkonna ettevõtjad ja omavalitsuste juhid kokku, et tutvuda üksteise tegemistega, saada kasulikke kontakte, küsida vajadusel omavalitsuselt otse küsimusi, mis neid huvitavad, ning igakord tutvutakse ka võõrustava ettevõtja tegemistega. Seni on osalejate arv olnud kuni 25 ja uusi tegijaid/huvilisi tuleb aina juurde. Lisaks on soov ka noorte ettevõtlikust kasvatada – panustasime aasta algul ka Lüganuse valla noortele suunatud inspiratsioonipäeva.

Rahvusvahelistest projektidest on piirkonnal ette näidata ka koostööprojekt „Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“ Soomega, mille raames on piirkonna noored kahe aasta vältel osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes noortelaagritest, millest kaks toimub veel käesolevalgi aastal.

Koostööprojektiga „Ettevõtjate võrgustamine“ on kaasatud kahe tegevusgrupi ettevõtjad, et külastada nii välismaad kui ka Eestis tutvuda erinevate Leader-projektidega. Häid uusi mõtteid on ikka vaja ja selleks tuleb oma keskkonnast välja astuda. Lisaks on koostööprojektiraames toimunud suurepärsed koolitused motivatsiooni, läbipõlemise, ajajuhtimise jms teemal, kus koolitajateks on olnud Kristo Krumm ja Harald Lepisk.

Suled on küll juba väga puhevil, aga – peame väga lugu ka soodest. Kaardistatud on kolm sood (Uljaste, Sirtsi ja Kestla). Sood on tähistatud infotahvlitega koostöös RMK ja Keskkonnaametiga. Samuti on Leader toel koolitatud mitmeid retkejuhte, nii et turvaline retk piirkonna sohu on täiesti võimalik, ja arvestades, kui ilus seal on, sui sa hädavajalik.

Üks meie strateegia suundadest, mis toimib hästi, kuid mida on vaja jooksvalt korrigeerida, kuna tegemist on üsna uuendusliku meetmega, on Nutikate energialahenduste meede.  Ott Penek, VIKO kontori projektispetsialist: „Meetme avamisel on tehtud väga põhjalik eeltöö – viidud läbi infopäevad, õppepäevad, õppereis Eestis. Lisaks on meetme tingimuste väljatöötamisel kaasatud oma eriala spetsialiste ning täiendatud meedet pärast õppereisi Austriasse, kus taastuvenergia kasutamise osas ollakse Eestist ikka sammuke ees. Meetme abil on ehitatud nii 17.5, 8 kui ka 2 kW päikeseelektrijaamasid, ehitusel hetkel 2.4 ja 15 kW jaamad; lisaks ka kaks tuugenit (kokku 6 kW). Teostatud on 3 energiaauditit ja 1 on veel pooleli. Taotlemiste ja ehituste perioodil viimasel programmperioodil toodetakse omatarbeks ligikaudu 350 000 kWh taastuvenergiat ja tänaseks kasutab või alustab taastuvenergia kasutamist piirkonnas 5 objekti. Järgmisel programmperioodil võiks toetada ka hoonete soojustamist, kui tulevikku vaadata. Taotlejaid meetmes on – meetmesse esitatud ja ka toetatud on 10 erinevat projekti. Indikaatorite täituvust tuleb muidugi nüüd pingsamalt jälgida ja sihttaseme saavutamist”.

Piirkond ei suuda konkureerida oma naabritega elanike arvu ja eelarve osas, kuid oma algatuste ja investeeringutega piirkonna arendustegevusse pakume konkurentsi ka kõige suurematele Leader piirkondadele.

Arvate, et ennast kiitmast me ei väsi? Loomulikult ei väsi, puhkame ja kiidame edasi ????

 

Teie

MTÜ Virumaa Koostöökogu