Leader lugu: Nutikad prügikastid VIKO tegevusgrupiga Ulvi külla

Leader kohaliku tegevusgrupi Virumaa Koostöökogu (VIKO) Nutikate energialahenduste meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on toetada nutikate energialahenduste laiemat kasutusele võtmist sh keskkonnasäästlike lahendusi. Teenäitajaks saab selles vallas olla avalikus ruumis tehtav vastav innovatiivne tegevus. Üheks selliseks tegevuseks on päikeseenergial töötavate prügikastide paigutamine Ulvi küla avalikku ruumi ja taastuvenergiat kasutava kompostimisseadme paigaldamine Ulvi hooldekodusse ja lasteaeda. Kahe nutika prügikasti kõrvuti panek võimaldab prügi liigiti kogumist. Taotlus ongi ühe prügikastiga koguda pakendit ja teisega olmejäätmeid. Tulemuseks on keskkonnaalase käitumise teadlikkuse tõus koos innovaatilise tegevusega avalikus ruumis.
Sisseehitatud pressiga nutikas prügikast tihendab jäätmeid 5-8 korda, olles ühendatud andurite ja GPS-süsteemi kaudu kaugjuhtimise platvormiga, mille kaudu antakse märku tühjendamisvajadusest. Toiteallikaks on kaanes olev päikesepaneel. Prügikast on valmistatud 100% taaskasutatavatest materjalidest, on vandalismikindel tänu kolmemillimeetrisele terasmaterjalile, avamine toimub jalaga opereeritava pedaaliga, kätega puudutamata. Kasutada saab standartseid 120 l prügikaste.
Elekriline kompostimisseade kasutab mikroobe, soojust ja pöörlemist toidujäätmete kompostimiseks, tekitades toitaineterikka mullaparanduse, mida saab kasutada aianduses ja haljastuses (Ulvi hooldekodu/lasteaia maa-alal on iluaia osa olemas).
Kompostimisseade on kompaktne ja väikese jalajäljega, olles paigaldatav toidujäätmete allika lähedusse. Võimaldab töödelda toidujäätmeid nii toorelt kui ka töödeldult.
Kompostimiseks lubatavate ja mittelubatavate jäätmete nimistu on seadmega kaasas. Komposter kasutab toiteks elektrienergiat. Ulvi Kodu hoone katusele on paigaldatud päikesepaneelid, mis võimaldab taastuvenergia kasutamist. Komposter aitab vähendada prügimäele veetavate biojäätmete hulka ja vähendada seeläbi orgaanilistest jäätmetest tekkiva metaangaasi hulka ning
süsinikdioksiidi heidet ehk jalajälge. Pakendite eraldi kogumine ja biojäätmete kompostimine võimaldab suurendada jäätmete liigiti kogumist ning vähendab biojäätmetega määrdunud olmeprügi
hulka. Uuel aastal paigaldatavate nutikate prügikastide ja kompostimisseadme praktiline positiivne kasutamise kogemus võib anda tõuke samalaadseks innovatiivseks tegevuseks valla teistes piirkondades.

Loo autor: Gustav Saar, Vinni valla arendusnõunik