Küsitlus piirkonna noortele!

Virumaa Koostöökogul on soov koostöös noortekeskuste, noortetubade ja koolidega ellu viia noortele suunatud projekte ja algatusi, mis tõstaks piirkonna noorte ettevõtlikkust.

Antud küsitluse eesmärgiks on välja selgitada piirkonna noorte koostööhuvi ja algatusvõime.

Saadud tulemusi kasutatakse Virumaa Koostöökogu piirkonna noorte ettevõtlikus teadlikkuse tõstmiseks ning sobivate algatuste ja projektide elluviimiseks.


Link küsitlusele

https://docs.google.com/forms/d/1xw3sPwXxaVpN855A0AUpoWleVALrMd0l2OX2L-XVYCg/edit#

 

Aitäh sulle info jagamise ja vastuste eest!

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu