Kuluaruannete esitamine

Hea taotleja!

Pööra tähelepanu, et esitaksid oma kuluaruande nüüd uuele vormile, kus summad näidatud €urodes. Uus vorm saadaval ka meie kodulehel.