Koostööprojekt “Pealinnast piirilinna”, sai pidulikult lõpetatud!

15.12.2021, kogunesid  “Pealinnast piirilinna” koostööprojekti partnerid lõpuseminariks, restoranis Taju.

Hea võimalus tutvuda piirilinna lähistel täiesti uue tegutseva restoraniga, Taju.  Perenaine tutvustas kopleksi, teenuseid ning rääkis ka tulevikuplaanidest.

Seminarist võttis osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna osakonna turisminõunik Ede Teinbas, kes tutvustas turismistrateegiat 2022-2025. Teemaks on ka DMO-de senised koostööprojektid ja tuleviku suundumused, vaatame kuhu sobituks võrgustikuprojekt “Pealinnast piirilinna”.

Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht Margit Pärtel tegi ülevaate koostööprojekti tegevustest, mis nelja aastaga on tehtud. Kuidas COVID-puhang projekti mõjutas, millised tegevused olid keerulised, mida tuleks jätkata.

Seminari lõpetasime uue perioodi aruteluga, kus nii tegevjuhid, juhatuse liikmed ja turismiettevõtjad olid seisukohal, et projektiga tuleks jätkata. Lepiti kokku edasised sammud koostööks.

Õhtu lõpetas meeldiv söök, meeldivas seltskonnas.

Projekti tegevused on nähtaval:

www.pealinnastpiirilinna.ee

NaviCupi kaardirakendus Pealinnast Piirilinna