Kaks küsimust Virumaa Koostöökogu liikmetele

Hetkel on ilmselt kriis jõudnud suuremal või vähemal määral kõigini. Ootamatu olukord on sundinud mitmed ettevõtted teadmata ajaks uksi sulgema, teenuseid tarbitakse üha vähem. Samas kohustused jäävad, kas siis pangalaenu või projektide elluviimise näol.

Soovime tagasisidet kahele küsimusele, mille saadame nii VIKO liikmetele kui ka kõikidele taotlejatele, kellel Leader projektitaotluse otsus olemas või projekt pooleli.

Väga oluline on, et te vastaksite, siis saame teie mured või probleemkohad edastada PRIA-le ja Maaeluministeeriumile. Ikka selleks, et maandumine oleks võimalikult pehme.

  1. Kuidas on viiruspuhang mõjutanud VIKO liikmeid? Kirjelda oma ettevõtte või MTÜ muresid, probleeme, takistusi, mis on just eriolukorra tõttu tekkinud. Kui kaua sinu ettevõte, MTÜ vastu peab? Millist abi sa kõige enam hetkel vajaksid? Muud mõtted?

 

  1. Kui sinu ettevõte või MTÜ on saanud Leader-meetme projektitoetuse, siis arvestades projekti hetkeseisu (kas on olemas otsus, kas projekt on pooleli või ootab viimast väljamakset PRIA poolt), kuidas sulle tundub, kas suudad projekti plaanipäraselt ellu viia või mitte? Palun kirjelda takistusi – kui neid on, siis millised? Kas on ohtu, et projekt jääb pooleli või ei alustatagi/loobutakse toetusest? VIKO enda nõue on, et positiivsest toetusotsusest 9 kuu jooksul tuleb realiseerida 33% investeeringust, kas suudad seda teha? Pane palun kirja kõik murekohad seoses toetusega.

Palun vasta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teisipäevaks 24.03.2020 minu meiliaadressile kadri.kuusmik@viko.ee